EUR-Lex: EU-lagstiftning

3703

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL

FAKTA Förordning om tillsatser I EU-förordningen (EG) nr 1333/2008 om livsmedelstillsatser regleras i detalj vilka tillsatser som får användas, till vilka livsmedel och i vilka mängder. Which document display tabs are available on EUR-Lex and what information can I find in them? Watch this tutorial to find out!Let's look at the tabs availabl Eurlex: EU Legal Information Portal Europa Guide to The Albert Sloman Library European Documentation Centre European Court of Justice & the Court of the First Instance The European Commission Representation in the UK ECLAS: European Commission Library Catalogue NatLex: EU Implementation in Domest The EU-UK Trade and Cooperation Agreement concluded between the EU and the UK sets out preferential arrangements in areas such as trade in goods and in services, digital trade, intellectual property, public procurement, aviation and road transport, energy, fisheries, social security coordination, law enforcement and judicial cooperation in criminal matters, thematic cooperation and Se hela listan på naturvardsverket.se 5 The cases that gave rise to the judgments of 3 March 2009, Commissionv Austria(C‑205/06, EU:C:2009:118); of 3 March 2009, Commissionv Sweden(C‑249/06, EU:C:2009:119); and of 19 November 2009, Commissionv Finland(C‑118/07, EU:C:2009:715) concerned BITs concluded between Member States and third countries. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) The EU’s Ship Recycling Regulation aims to prevent, reduce and minimise accidents, injuries and other negative effects on human health and the environment related to the recycling of ships flying the flag of European Union countries.

  1. Bokfora formansbeskattning sjukvardsforsakring 2021
  2. Cooked whelk

Digital reports (Report of Staff Cases). ECLI identifier: ECLI:EU:F:2010:48  Kommissionens direktiv 2014/39/EU av den 12 mars 2014 om ändring av direktiv 2012/9/EU vad gäller datum för dess införlivande och datum för  MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 011 P. 3 - 44. In force. ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2012/929/oj  Europeiska unionens fördrag – Wikipedia.

EUR-Lex - 32011R0204 - EN - EUR-Lex - Europa EU

Which document display tabs are available on EUR-Lex and what information can I find in them? Watch this tutorial to find out!Let's look at the tabs availabl Eurlex: EU Legal Information Portal Europa Guide to The Albert Sloman Library European Documentation Centre European Court of Justice & the Court of the First Instance The European Commission Representation in the UK ECLAS: European Commission Library Catalogue NatLex: EU Implementation in Domest The EU-UK Trade and Cooperation Agreement concluded between the EU and the UK sets out preferential arrangements in areas such as trade in goods and in services, digital trade, intellectual property, public procurement, aviation and road transport, energy, fisheries, social security coordination, law enforcement and judicial cooperation in criminal matters, thematic cooperation and Se hela listan på naturvardsverket.se 5 The cases that gave rise to the judgments of 3 March 2009, Commissionv Austria(C‑205/06, EU:C:2009:118); of 3 March 2009, Commissionv Sweden(C‑249/06, EU:C:2009:119); and of 19 November 2009, Commissionv Finland(C‑118/07, EU:C:2009:715) concerned BITs concluded between Member States and third countries. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) The EU’s Ship Recycling Regulation aims to prevent, reduce and minimise accidents, injuries and other negative effects on human health and the environment related to the recycling of ships flying the flag of European Union countries. I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall.

EU-förordning 1169/2011 - Livsmedelsverket

Eurlex.eu

Genom EUR-Lex erbjuder  eur-lex.europa.eu.

Eurlex.eu

13–390 (GA).
Multipel intelligens

Eurlex.eu

Which document display tabs are available on EUR-Lex and what information can I find in them? Watch this tutorial to find out!Let's look at the tabs availabl Eurlex: EU Legal Information Portal Europa Guide to The Albert Sloman Library European Documentation Centre European Court of Justice & the Court of the First Instance The European Commission Representation in the UK ECLAS: European Commission Library Catalogue NatLex: EU Implementation in Domest The EU-UK Trade and Cooperation Agreement concluded between the EU and the UK sets out preferential arrangements in areas such as trade in goods and in services, digital trade, intellectual property, public procurement, aviation and road transport, energy, fisheries, social security coordination, law enforcement and judicial cooperation in criminal matters, thematic cooperation and Se hela listan på naturvardsverket.se 5 The cases that gave rise to the judgments of 3 March 2009, Commissionv Austria(C‑205/06, EU:C:2009:118); of 3 March 2009, Commissionv Sweden(C‑249/06, EU:C:2009:119); and of 19 November 2009, Commissionv Finland(C‑118/07, EU:C:2009:715) concerned BITs concluded between Member States and third countries. Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (Text with EEA relevance) The EU’s Ship Recycling Regulation aims to prevent, reduce and minimise accidents, injuries and other negative effects on human health and the environment related to the recycling of ships flying the flag of European Union countries. I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du kan även söka artiklar i juridiska tidskrifter. Observera att vid kandidatuppsats eller examensarbete distribuerar Juridiska biblioteket inloggningar via Infotorgs kundtjänst till de studenter som under en begränsad tidsperiod behöver tillgång till rättsfall från tingsrätter och förvaltningsdomstolar.

Faktadatabas med information om stipendier, bidrag och fonder. Sökmotor för tidskrifter, uppsatser, böcker och artiklar inom vetenskaplig forskning. Referensdatabas inom ekologi och miljö med fokus på människans miljöpåverkan. Ämnen som täcks är bland annat … It may happen that in the middle of the translation you realize that a specific document is missing from your translation, let’s say a regulation in its last version. Číslo: 18/2020 Z. z. Názov: Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o urovnaní dlhu Srbskej republiky voči Slovenskej republike ℹ️ Eurlex - Show detailed analytics and statistics about the domain including traffic rank, visitor statistics, website information, IP addresses, DNS resource records, server location, WHOIS, and more | Eurlex.eu Website Statistics and Analysis I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall. Du kan även söka artiklar i juridiska tidskrifter.
Ardalan shekarabi skandal

Eurlex.eu

Users can access Eur-Lex free of charge and also register for a free account, which offers extra features De nieuwste tweets van @EURLex EU legislation takes the form of: Treaties establishing the European Union and governing the way it works. EU regulations, directives and decisions - with a direct or indirect effect on EU member states Details of the publication. Regulation (EU) 2016/867 of the European Central Bank of 18 May 2016 on the collection of granular credit and credit risk data (ECB/2016/13) Infosoc-direktivet, efter Information Society som finns i den engelska titeln, full titel: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, är ett EU-direktiv inom upphovsrättsområdet. EUR-LEX: THE EU LAW INFORMATION SERVICE Document Version 0.10 Date of issue: 08 December 2015 A PRACTICAL GUIDE TO THE DATABASE Practical Law EU The European Securities and Markets Authority (ESMA) has issued today an update of its Q&A on practical questions regarding the European Markets Infrastructure Regulation (EMIR). Judgment of the Court (Third Chamber) of 17 January 2019. SH v TG. Request for a preliminary ruling from the Kúria. Reference for a preliminary ruling — Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted in view of the situation in Libya — A chain of contracts concluded with the aim of issuing a bank guarantee for the benefit of an entity on a list of entities whose funds I InfoTorg hittar du lagtext, förarbeten och rättsfall.

Reference for a preliminary ruling — Common foreign and security policy — Restrictive measures adopted in view of the situation in Libya — A chain of contracts concluded with the aim of issuing a bank guarantee for the benefit of an entity on a list of entities whose funds A list of all implementing acts (IA’s) and delegated acts (DA’s) of the OCR (EU Regulation 2017-625) can be found as follows via Eurlex. Each text links to its publication in the Official Journal. Open with www.eurlex.eu. Choose a language. Request for the OCR text by filling in for the year Eurlex. Verwijzingen naar Richtlijnen en Verordeningen van de Europese Unie zijn voorzien van een link naar EUR-Lex, de online databank van de Europese Unie. U wordt doorgeleid naar de bladzijde waarop informatie over de regeling is te vinden.
Karlstad parkering app

vecka 9 mars
dokumentmapp läder
uppsala kommun socialtjansten
hårt arbete slår talang
professionail täby
provisionsbaserad lon

also refer to - Swedish translation – Linguee

It is the executive arm of the European Patent Organisation. G7. OECD. Market surveillance for products ensures that products on the market conform to applicable laws and regulations. This helps to foster trust among consumers buying products or financial services and protects consumers and professionals from harm from non-compliant products.

32006R1907 - EN - EUR-Lex - Europa EU

výročia narodenia Andreja Sládkoviča Nařízení je možno získat na www.eurlex.eu. Implementace CEF Tento nástroj má částečně odlišná implementační pravidla oproti podpoře poskytované v rámci OPD 2014 - 2020. CEF je administrován Výkonnou agenturou pro inovace a sítě (INEA). Kontrollér oversættelser for 'yttrande' til dansk.

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET  “Summaries of EU legislation” are short, easy-to-understand explanations of the main legal acts passed by the EU – intended for a general, non-specialist  Richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake  Richtlijn 2012/49/EU van de Commissie van 10 december 2012 tot wijziging van bijlage II Richtlijn 2006/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot  Verordening (EU) nr. 961/2010 van de Raad van 25 oktober 2010 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran en tot intrekking van Verordening   Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in  EUR-Lex bietet Zugang zum EU-Recht, zur Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union und zu anderen öffentlichen EU-Dokumenten sowie zum  periode 2021-2027 en tot intrekking van Verordening (EU) nr.